جملاتی که ویتامین روح هستند !

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آرشیو مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

امکانات وب

محفل صمیمی عاشقان

Blog Icons

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


1-


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

برچسب ها

ترجیحمی دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . .

 

..........................................................................

 

تنهادو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!

یکی‌دیروز و یکی‌ فردا . . .

 

..........................................................................

 

خوبیبادبادک اینه که

می‌دونهزندگیش فقط به یک نخ نازک بنده

ولیبازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

 

..........................................................................

 

باکسی زندگی کن که مجبور نباشی

یهعمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .

 

..........................................................................

 

انسانمجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛

بلکهانسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

 

..........................................................................

 

مردمیکه گل ها را دوست میدارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند . . .

 

..........................................................................

 

تهمتمثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

 

..........................................................................

 

چقدرسخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

 

..........................................................................

 

دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند

ولیهرگز خواب هم را نمی بینند . . .

 

..........................................................................

 

خداوندابه مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید

پساز مرگ به هیچ کار نخواهد آمد

"دکترعلی شریعتی"

 

..........................................................................

 

اگرگیاهان صدایی نداشته باشند

بهمعنای آن نیست که دردی ندارند . . .

 

www.iranalive.ir

..........................................................................

 

اگرمیخواهیمحال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد

باورمحال بودنش را عوض کن . . .

 

..........................................................................

 

برندهمی گوید مشکل است ، اما ممکن

وبازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .

 

..........................................................................

 

آناندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .

 

..........................................................................

 

حتیاگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید

چونهیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .

 

..........................................................................

 

مندر رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

هدفمن مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .

"بیلگیتس"

 

..........................................................................

 

تنهاراه کشف ممکن ها ، رفتن به ورای غیر ممکن ها است . . .

(آرتورکلارک)

 

..........................................................................

 

ژوبرت:

"برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،

اکنونبرای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم " . . .

 

..........................................................................

www.iranalive.ir

 

دوستتو کسی است که هرگاه کلمه "حق" از تو شنید ، خشمناک نشود . . .

 

..........................................................................

 

معبودا!

بهبزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . .

 

..........................................................................

 

 

تماممحبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را 
(امام علی علیه السلام)

 

..........................................................................

 

بسانرود که در نشیب دره سر به سنگ می کوبد رونده باش

امیدهیچ معجزی ز مرده نیست ، زنده باش . . .

 


 

www.iranalive.ir

..........................................................................

 

یادهافراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار

ودوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت . . .

 

 

..........................................................................
 

 

 

مترسکعروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند

وآدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند . . .

 

..........................................................................

 

دوستیکلام زیباییست که هرکس درکش کرد ، ترکش نکرد . . .


..........................................................................

 

زندگیقانون باور ها و لیاقتهاست ، همیشه باور داشته باش

لایقبهترین هایی . . .

 

..........................................................................

 

اگرمایلید پیام عشق را بشنویم ، بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم . . .

 

..........................................................................

 

درزمین عشقی نیست که زمینت نزند ، آسمان را دریاب . . .


..........................................................................

 

زندگییعنی :

ناخواستهبه دنیا آمدن

مخفیانهگریستن

دیوانهوار عشق ورزیدن

وعاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد ، مردن . . .


..........................................................................

 

زنمانند شیشه ی ظریف و شکستنی است

هرگزتوانایی مقاومت او را نیازمایید ، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند . . .

 

..........................................................................

 

آموخته‌امکه هیچ‌گاه نجابت و تواضع دیگران را به حساب حماقت‌شان نگذارم . . .

 

..........................................................................

 

پیروزییعنی :

تواناییرفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر

بدوناز دست دادن اشتیاق . . .

 

..........................................................................

 

مردمهرگز خوشبختی خود را نمیشناسند

اماخوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

 

..........................................................................

 

خداوندامرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند

نهدینشان را برای دنیاشان

(دکترعلی شریعتی)

 

..........................................................................

 

 

کسیباش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد . . .

 

..........................................................................

 

آدرسموفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده

میدانعمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، پلاک 20 ، منزل خوشبختی

 

..........................................................................

 

زندگیارزش دویدن دارد ، حتی با کفشهای پاره !

 

 

نویسنده : رامین بازدید : 212 تاريخ : سه شنبه 16 / 8 / 1391 ساعت: 19:56
برچسب‌ها :