جملاتی که ویتامین روح هستند ! | بلاگ

جملاتی که ویتامین روح هستند !

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

محفل صمیمی عاشقان

Blog Icons

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


1-

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

ترجیحمی دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . .

 

..........................................................................

 

تنهادو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!

یکی‌دیروز و یکی‌ فردا . . .

 

..........................................................................

 

خوبیبادبادک اینه که

می‌دونهزندگیش فقط به یک نخ نازک بنده

ولیبازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . .

 

..........................................................................

 

باکسی زندگی کن که مجبور نباشی

یهعمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . .

 

..........................................................................

 

انسانمجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛

بلکهانسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد . . .

 

..........................................................................

 

مردمیکه گل ها را دوست میدارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند . . .

 

..........................................................................

 

تهمتمثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند . . .

 

..........................................................................

 

چقدرسخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

 

..........................................................................

 

دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند

ولیهرگز خواب هم را نمی بینند . . .

 

..........................................................................

 

خداوندابه مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید

پساز مرگ به هیچ کار نخواهد آمد

"دکترعلی شریعتی"

 

..........................................................................

 

اگرگیاهان صدایی نداشته باشند

بهمعنای آن نیست که دردی ندارند . . .

 

www.iranalive.ir

..........................................................................

 

اگرمیخواهیمحال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد

باورمحال بودنش را عوض کن . . .

 

..........................................................................

 

برندهمی گوید مشکل است ، اما ممکن

وبازنده می گوید ممکن است ، اما مشکل . . .

 

..........................................................................

 

آناندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند . . .

 

..........................................................................

 

حتیاگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید

چونهیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید . . .

 

..........................................................................

 

مندر رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

هدفمن مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام . . .

"بیلگیتس"

 

..........................................................................

 

تنهاراه کشف ممکن ها ، رفتن به ورای غیر ممکن ها است . . .

(آرتورکلارک)

 

..........................................................................

 

ژوبرت:

"برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ،

اکنونبرای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم " . . .

 

..........................................................................

www.iranalive.ir

 

دوستتو کسی است که هرگاه کلمه "حق" از تو شنید ، خشمناک نشود . . .

 

..........................................................................

 

معبودا!

بهبزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . .

 

..........................................................................

 

 

تماممحبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را 
(امام علی علیه السلام)

 

..........................................................................

 

بسانرود که در نشیب دره سر به سنگ می کوبد رونده باش

امیدهیچ معجزی ز مرده نیست ، زنده باش . . .

 


 

www.iranalive.ir

..........................................................................

 

یادهافراموش نخواهند شد ، حتی به اجبار

ودوستی ها ماندنی هستند ، حتی با سکوت . . .

 

 

..........................................................................
 

 

 

مترسکعروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند

وآدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند . . .

 

..........................................................................

 

دوستیکلام زیباییست که هرکس درکش کرد ، ترکش نکرد . . .


..........................................................................

 

زندگیقانون باور ها و لیاقتهاست ، همیشه باور داشته باش

لایقبهترین هایی . . .

 

..........................................................................

 

اگرمایلید پیام عشق را بشنویم ، بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم . . .

 

..........................................................................

 

درزمین عشقی نیست که زمینت نزند ، آسمان را دریاب . . .


..........................................................................

 

زندگییعنی :

ناخواستهبه دنیا آمدن

مخفیانهگریستن

دیوانهوار عشق ورزیدن

وعاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد ، مردن . . .


..........................................................................

 

زنمانند شیشه ی ظریف و شکستنی است

هرگزتوانایی مقاومت او را نیازمایید ، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند . . .

 

..........................................................................

 

آموخته‌امکه هیچ‌گاه نجابت و تواضع دیگران را به حساب حماقت‌شان نگذارم . . .

 

..........................................................................

 

پیروزییعنی :

تواناییرفتن از یک شکست ، به شکستی دیگر

بدوناز دست دادن اشتیاق . . .

 

..........................................................................

 

مردمهرگز خوشبختی خود را نمیشناسند

اماخوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

 

..........................................................................

 

خداوندامرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند

نهدینشان را برای دنیاشان

(دکترعلی شریعتی)

 

..........................................................................

 

 

کسیباش که عمری با تو بودن ، یک لحظه ، و لحظه ای بی تو بودن ، یک عمر باشد . . .

 

..........................................................................

 

آدرسموفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده

میدانعمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، پلاک 20 ، منزل خوشبختی

 

..........................................................................

 

زندگیارزش دویدن دارد ، حتی با کفشهای پاره !

 

 

...
نویسنده : رامین بازدید : 222 تاريخ : سه شنبه 16 آبان 1391 ساعت: 19:56